På huvudkontoret för Centro Regional Coordination and Development Commission(CCDRC), i Coimbra, undertecknades den 2 maj villkoren för godkännande av Turismo do Centros kandidatur för främjande av turism och hållbarhet i regionen, mellan 2023 och 2025.

Enligt Turismo Centros ordförande Raul Almeida, som närvarade vid ceremonin, kommer detta initiativ att omfatta en första investeringsfas på tre miljoner euro, med en andra fas av samma värde.

Tjänstemannen betonade att möten hölls med de olika aktörerna i området för att utforma detta initiativ, som är i linje med europeiska strategier och syftar till att öka antalet övernattningar och den genomsnittliga vistelsen i regionen.

För detta ändamål kommer investeringen att kanaliseras till varumärkes- och destinationskampanjer, olika reklam- och kommunikationsåtgärder samt utveckling och marknadsföring av specifika överkommunala turistprodukter, till exempel ost- eller vinsektorn eller religiös turism, förklarade Raul Almeida.

"Vi måste fortsätta arbetet med att locka till oss och öka antalet övernattningar och genomsnittliga vistelser. Vi vill att fler människor ska komma hit och stanna längre", betonade han.

Isabel Damasceno, ordförande för CCDRC, som också deltog i mötet, försvarade det integrerade arbetet och menade att turismen har "potential" att utvecklas ytterligare i regionen.

"Denna samordning har fått oss att inse att stödet inom turismområdet har burit frukt och fått konsekvenser och resultat", betonade hon.