Trots de erkänt positiva effekterna finns det begränsade bevis för sambandet mellan att titta på sport och välbefinnande.


För att åtgärda detta gap använde ett japanskt forskarlag en multimetodansats och fann att sporttittande aktiverar hjärnans belöningskretsar, vilket leder till förbättrat välbefinnande

.


Credits: Getty Images; Författare: Johnathan Ferrey;

Detta gäller särskilt när man tittar på populära sporter som baseboll eller fotboll, som kan öka både det fysiska och psykiska välbefinnandet

.