Han föreskrev att på årsdagen av Herrens måltid skulle alla ta emot Kristi kropp, utom de som var förbjudna att göra det på grund av svår synd. Han satt som påve i tre år, elva månader och tjugoåtta dagar. I december månad ordinerade han arton präster, nio diakoner och elva biskopar till olika platser. Han kröntes med martyrdöden under kejsar Marcus Aurelius år 177 och begravdes i likhet med dem som hade gått före honom på den kyrkogård som senare kallades S:t Calixtus kyrkogård.

S:t Gaius var dalmatiner och släkting till kejsar Diocletianus och efterträdde den helige Eutychianus år 283. S:t Gaius flydde från Diocletianus grymheter mot de kristna och låg en tid gömd i en grotta, men efter åtta år vann han och hans bror Gabinus martyrkronan (den 21 april år 296).

Credits: PA; Författare: PA;

Vid den tiden hade han suttit på Petrus stol i över tolv år. Han begravdes på S:t Calixtus kyrkogård den tjugoandra dagen i april. Det var Urban VIII som förnyade minnesmärket över honom i staden, återuppbyggde hans kyrka, som hade legat i ruiner, och utmärkte den genom att göra den till en av dem varifrån kardinalerna tar sina titlar, och till en av dem som kallas "stationer", och berikade den med helgonets reliker.