Hij verordende dat op de gedenkdag van het Avondmaal iedereen het Lichaam van Christus moest ontvangen, behalve degenen die dat niet mochten vanwege zware zonden. Hij was drie jaar, elf maanden en achtentwintig dagen paus. Hij wijdde in de maand december achttien priesters, negen diakens en elf bisschoppen voor verschillende plaatsen. Hij werd gekroond met het martelaarschap onder keizer Marcus Aurelius in 177 en werd begraven zoals zij die voor hem waren gegaan, op het kerkhof dat later het kerkhof van Sint Calixtus werd genoemd.

St. Gaius was een Dalmatiër en een bloedverwant van keizer Diocletianus en volgde de heilige Eutychianus op in het jaar 283. St. Gaius vluchtte voor de wreedheden van Diocletianus tegen de christenen en lag een tijdje verborgen in een grot, maar na acht jaar wonnen hij en zijn broer Gabinus de martelaarskroon (op 21 april in het jaar 296).

Credits: PA; Auteur: PA;

Op dat moment had hij meer dan twaalf jaar op de stoel van Petrus gezeten. Hij werd begraven op het kerkhof van St. Calixtus op de tweeëntwintigste dag van april. Het was Urbanus VIII die het gedenkteken voor hem in de stad vernieuwde, zijn kerk, die in puin lag, herbouwde en onderscheidde door het een van de kerken te maken waar de kardinalen hun titels aan ontlenen, en van de kerken die 'staties' worden genoemd, en door het te verrijken met de relikwieën van de heilige.