"Med tanke på att Armação de Pêra blir en turistattraktion under badsäsongen anser Silves kommun att det är viktigt att så långt som möjligt minimera begränsningarna av tillgängligheten för medborgarna i allmänhet och förebygga de risker som uppstår till följd av eventuella begränsningar av deras rörlighet, särskilt för barn, äldre, personer med funktionsnedsättning eller nedsatt rörlighet".

På grund av detta har kommunen beslutat att "upphäva tillståndsförfarandena för ny användning av offentlig plats, på grund av genomförandet av stadsplaneringsåtgärder som är undantagna från förhandskontroll och som omfattar installation av byggnadsställningar för att utföra målningsarbeten på byggnader, och upphäva tillståndsförfarandena för ny användning av offentlig plats, på grund av genomförandet av stadsplaneringsåtgärder som är undantagna från förhandskontroll och som omfattar installation av behållare för insamling av byggavfall (t.ex. containrar)".