Forskare vid University of Oxford i England har identifierat 618 proteiner som är kopplade till 19 olika typer av cancer - inklusive 107 proteiner hos personer vars blod samlats in minst sju år innan de fick sin diagnos.

Resultaten tyder på att proteinerna kan vara involverade i de tidigaste stadierna av cancer. "Denna forskning för oss närmare möjligheten att kunna förebygga cancer med riktade läkemedel - något som tidigare ansågs omöjligt men som nu är mycket mer uppnåeligt", säger Dr. Karl Smith-Byrne, senior molekylär epidemiolog vid Oxford Population Health, en avdelning vid University of Oxford.