Antalet tvättbjörnar som fångas i huvudstaden varje år har femdubblats under det senaste decenniet, enligt medierapporter, och det finns en oro för de skador som djuren orsakar på det lokala ekosystemet.

Kommuner i västra Tokyo har svarat med att sätta ut fällor och starta hotlines för invånare som upptäcker skador på mårdhundar eller ser djuren ta sig in i sina hem.

De allätande djuren hör inte hemma i Japan, där de är en av 156 arter på miljödepartementets lista över invasiva främmande varelser, som även omfattar svartabborre, eldmyror och snappsköldpaddor.