De lyckades fånga 11 individer från den kraftigt förorenade floden, vilket var första gången som ålar hade fångats under vetenskaplig observation på platsen, vilket utgör ett lysande exempel på motståndskraft.