De tyska och irländska regeringarna har säkrat stöd från nio EU-länder - däribland Frankrike och Spanien - i ett försök att rädda en lag som syftar till att vända decennier av drastisk förlust av biologisk mångfald i Europa.

En omröstning om lagen om återställande av natur (NRL) - vars text godkändes i kvasi-formella samtal med Europaparlamentet, men som en blockerande minoritet av regeringar därefter vägrade att ge den slutliga gummistämpeln - väntas under ett toppmöte med EU:s miljöministrar den 17 juni, det sista mötet under det nuvarande belgiska ordförandeskapet.