Enligt Chamber of Lagoa har kommunen "vecka efter vecka presenterat värden för minskad vattenförbrukning som är dubbelt så höga som den minskning som krävs enligt lag, vilket visar på engagemanget hos kommunen Lagoa, hotellägare, företagare, jordbrukare och människor från Lagoa i allmänhet".

"De värden som presenterades av Águas do Algarve Group (ADA), genom arbetsgrupp III, har visat att kommunen Lagoa har varit en av de kommuner som har minskat vattenförbrukningen mest jämfört med år 2023", tillägger kommunen.


Trots de resultat som uppnåtts under årets första månader, "alla ansträngningar från befolkningen i allmänhet och alla jordbrukare, hotellägare och affärsmän i kommunen", anser kammaren att det är nödvändigt att "fortsätta att följa de restriktioner som införts" av regeringen.