Uppgifterna kommer från Banco de Portugal, som betonar att denna stock av individuella insättningar representerar en tillväxt på 5% jämfört med april 2023, det vill säga det är den högsta tillväxttakten sedan december 2022.

"Dessa insättningar har sedan början av året visat en högre tillväxttakt än lån, vilket inte har hänt sedan januari 2023", betonar Bank of Portugal.