Detta är slutsatserna i "European Drug Report 2024 - Trends and Developments", som släpptes i Lissabon av Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och som bygger på information från föregående år från medlemsstaterna (plus Turkiet och Norge).

Enligt uppgifterna konsumerades cannabis av 22,8 miljoner (8%) i åldern 15-64 år, en siffra som ökar till 85,4 miljoner människor (29,9%) under hela deras liv.

Kokain, den näst mest konsumerade olagliga drogen, användes under det senaste året av fyra miljoner (1,4 %) i samma åldersgrupp, vilket ökar till 15,4 miljoner (5,4 %) under hela deras liv.

När det gäller MDMA-tabletter (ecstasy) pekar siffrorna på 2,9 miljoner (1%) i åldern 15-65 år, vilket ökar till 12,3 miljoner (4,3%) som svarat att de använt drogen under hela livet.

Amfetamin användes under det senaste året av 2,3 miljoner (0,8 %) vuxna i åldern 15-64 år, vilket ökade till 10,3 miljoner (3,6 %) under hela deras livstid.

Heroin (den vanligaste olagliga opioiden i Europa) och andra syntetiska opioider användes av 860 000 högriskanvändare, för vilka rapporten inte anger någon åldersgrupp.

År 2022 genomgick 513 000 användare substitutionsbehandling med opioider, vilket är den drog som står för cirka 24 procent av alla ansökningar om behandling i EU. Samma drog återfinns i 74 procent av dödsfallen på grund av överdos.