Behandlingen av detta förslag till regeringens lagbemyndigande om undantag från IMT och stämpelskatt för ungdomar upp till 35 år vid köp av första bostad hade ägt rum dagen innan i kammaren.

Den åtgärd som regeringen föreslår - och som regeringen avser ska träda i kraft i april - innebär ett undantag från IMT och stämpelskatt vid köp av ett hus vars värde (för betalning av dessa skatter) inte överstiger 316 772 euro, eller det vill säga motsvarande den fjärde nivån av IMT-skattesatsen.

Åtgärden omfattar också ett partiellt undantag för hus mellan 316 772 euro och 633 453 euro (med en skattesats på 8% på denna del).