"En grupp fackliga organisationer har träffats för att analysera förhandlingsprocesserna på CP och IP [Infraestruturas de Portugal] och har för närvarande beslutat att lägga ett strejkvarsel på CP den 28 juni", heter det i det gemensamma uttalandet.

Strejken omfattar alla arbetstagare och kommer att pågå under hela dagen och skydda "situationer med inresa före kl. 00.00 och utresa efter kl. 24.00 den dagen".

Dokumentet i fråga är undertecknat av fackföreningen Association of Intermediate Managers of Railway Operations (ASCEF), Independent Union Association of Commercial Railway Workers (ASSIFECO), National Union of Transport, Communications and Public Works (FENTCOP), National Union of Railway Workers of the Movement and Related (SINAFE), av National Democratic Railway Union (Sindefer) och av Independent Union of Railway, Infrastructure and Related Workers (SINFA).

National Independent Union of Railway Workers (SINFB), Independent Union of Railway Operators and Related (SIOFA), National Union of Technical Staff (SNAQ), Federation of Transport and Communications Unions (Fectrans) och Railway Transport Union ( STF) undertecknade också beslutet.

Dessa fackförbund menar att CP-administrationens förslag inte svarar mot behovet av att förbättra karriärerna för alla företagets anställda.

"Det är dags att gå från det missnöje som uttrycks i samtal på arbetsplatsen till handling och kamp. Tillsammans, i enighet, kommer vi att visa för CP-administrationen och sektorsövervakningen att arbetstagarna vill se sina arbetsvillkor förbättras", betonade de.