Nio länder har redan uppnått Bryssels mål att sänka den genomsnittliga andelen till 9 procent 2030, däribland Portugal (8,9 procent).

År 2023 hade mer än en av tio (11,2%) unga européer mellan 15 och 29 år varken jobb, studier eller yrkesutbildning (NEET). Denna andel innebär ändå en minskning med 0,5 procentenheter jämfört med föregående år.

Uppgifterna har publicerats av Eurostat och bekräftar den "betydande nedgången" under de senaste åren. År 2013 var andelen 16,1 procent och den enda ökningen som noterades under decenniet var under det första året av covid-19-pandemin (från 12,6 procent 2019 till 13,8 procent 2020).

EU:s statistikbyrå visar på stora variationer mellan medlemsländerna, mellan 4,8 procent i Nederländerna och 19,3 procent i Rumänien. Målet som EU-institutionerna har satt upp är att sänka genomsnittet till 9 % fram till 2030. Något som nio länder redan uppfyller, däribland Portugal (8,9%).

Enligt porträttet som utarbetades i november av den dåvarande statssekreteraren för arbete, Miguel Fontes, som uppskattade en lägre nivå (8,5%) i det nationella fallet, är andelen högre i åldersgruppen 25-29 år, med förekomsten mellan 15 och 19 år på grund av minskningen av tidiga skolavgångar.