"Efter en lång period av relativt låga temperaturer för årstiden förväntas från och med den 20:e, just vid sommarsolståndet, en gradvis temperaturhöjning, mer betydande från och med den 21:a och särskilt i de maximala värdena, i samband med en förändring av de atmosfäriska mönstren", framhåller IPMA i ett uttalande.

Den här veckan, påminner institutet, "kommer vi att vara under påverkan av en högnivådepression som närmar sig nordväst, vilket är förknippat med instabilt och molnigt väder."

Det "kommer att kännetecknas av förekomsten av nederbörd, tillfälligt intensiv och åtföljd av åskväder, särskilt i norra och centrala regioner, och särskilt i norra delen av bergssystemet Montejunto-Estrela fram till slutet av den 19, onsdag".

Men från och med den 20:e "kommer ett anticyklon, som rör sig öster om det ovannämnda lågtrycket, att etablera sig nordost om Azorerna, gradvis röra sig österut och nå Biscayabukten, vilket tillsammans med ett lågtryck över södra delen av Iberiska halvön kommer att leda till en östlig ström och därmed en gradvis transport av torra luftmassor med tropiska egenskaper över Portugals fastland, vilket kommer att vara orsaken till de stigande temperaturerna".

IPMA understryker att "det förväntas, med en hög grad av säkerhet, att de regioner som har de högsta maximala temperaturvärdena är det inre av den södra regionen, Beira Baixa och Tagusdalen, där värdena bör variera ungefär mellan 36 och 38°C från den 23:e".