Singapore, Schweiz och Danmark toppar IMD World Competitiveness Centers (WCC) ranking, följt av Irland och Hongkong. Införandet av AI, risken för en global ekonomisk avmattning och geopolitiska konflikter är tre trender som kommer att ha störst inverkan på företagen i år, enligt ECO.

Portugal har inte presterat så bra när det gäller global konkurrenskraft sedan 2021, efter att ha passerat Spanien i årets upplaga av IMD World Competitiveness Center (WCC) ranking, sammanställd baserat på undersökningar av 6 612 chefer, mellan mars och maj 2024, och analysen av 164 statistiska uppgifter, som analyserar indikatorer som infrastruktur och ekonomisk prestanda i 67 ekonomier.

Spanien ligger på 40:e plats när landet de senaste två åren legat på 36:e plats. Portugal klättrar tre placeringar, till plats 36, efter att ha återhämtat sig från 2021, efter plats 42 2022 och plats 39 2023.

Ökningarna är gemensamma för de fyra nyckelindikatorerna i studien: infrastruktur (32:a till 26:e), den som registrerar de bästa resultaten; följt av ekonomisk prestanda (stiger från 42:a till 39:e), affärseffektivitet (41:a till 39:e), och slutligen regeringens effektivitet (43:e till 41:a), påpekar studien.

"Landet fick sina bästa resultat i frågor som rör utbildning (21:a), teknisk infrastruktur (24:e), hälsa och miljö (25:e), vetenskapligt ramverk (25:e), affärslagstiftning (25:e) och internationell handel (25:e)", heter det i ett uttalande.

Finanspolitik (58:e), företagsledningsmetoder (46:e), produktivitet och effektivitet (45:e), arbetsmarknad (45:e), inhemsk ekonomi (44:e) och finans (44:e) är de indikatorer där landet får sämst resultat.


Förbättringar

Bland de viktigaste förbättringarna jämfört med förra året, när det gäller ekonomiska resultat och konkurrenskraft i allmänhet, lyfter studien bland annat fram "befolkningstillväxten, budgetöverskottet, den nuvarande balansen i de offentliga räkenskaperna och utvecklingen inom området öppenhet". Bland de vikande indikatorerna finns t.ex. "real tillväxt i BNP per capita, real BNP-tillväxt, den s.k. "brain drain", risken för politisk instabilitet och långsiktig sysselsättningstillväxt".

"Att säkerställa en hållbar nivå på BNP-tillväxten som möjliggör en hållbar ökning av den genomsnittliga realinkomsten, främja en sektoriell diversifiering av ekonomin och lösa de potentiella problemen med ett framtida alltför stort beroende av turism" är några av de varningar som studien pekar ut för detta år i Portugal.

"Dessa strategier kan öka företagens konkurrenskraft och skapa rätt miljö för att locka till sig investeringar och arbetstillfällen med större mervärde", påpekar han och försvarar också antagandet av viktiga reformer i den offentliga sektorn inom områden som hälsa, rättvisa, utbildning, social trygghet samt skatte- och regleringsnivå.


Singapore återtar ledarskapet

Singapore leder rankningen - och återtar sin position från 2020 - och petar ner Danmark, som faller till plats 3 på grund av en försämrad ekonomisk utveckling. Schweiz ligger på andra plats i rankningen tack vare förbättringen av landets ekonomiska resultat och företagens effektivitet, och tack vare att landet behåller sin ledande ställning när det gäller effektiviteten i den offentliga förvaltningen och infrastrukturen.

På topp 10 återfinns även Irland (4:e), Hongkong (5:e) och Sverige, som klättrar två placeringar till 6:e plats, före Förenade Arabemiraten (7:e), Taiwan (8:e), Nederländerna, som faller från 6:e till 9:e plats på ett år, och Norge, som klättrar fyra placeringar till 10:e plats.