Bland annat kommer fordonsinspektörerna att ägna mer uppmärksamhet åt de kilometer som står på fordonets klocka, ljus och förorenande utsläpp. Det kommer att finnas större kontroll över de periodiska kontrollerna.

Renligheten av en bil kommer också att beaktas, en smutsig bil kan se fordonet misslyckas sin trafiksäkerhetsgranskning.