-90/180: Bu e-postanın yazarı bana Brüksel'deki AB halkının bu kuralı icat ettiği veya Eur'daki İngiliz halkını almak için özel olarak oluşturduğu izlenimini veriyor. Sendika! Büyük bir yanlış anlama, bu yıllardır geçerli uluslararası bir kuraldır, İngiltere ve AB geçmişte üçüncü ülkeler için kullandığı, AB üyesi olmayan üyeler, İngiltere oy verdiği ve AB üyesi olmayan bir oldu, şimdi aslında AB için üçüncü bir ülke, bu kurallar geçerli, yasal ve normaldir diğer birçok kural gibi Bu yakın gelecekte aktif hale gelecektir.

Vandenbergh J,
E-posta ile