Doğa ve Ormanların Korunması Enstitüsü (ICNF) tarafından hazırlanan raporda İber imparatorluk kartal, altın kartal ve Bonelli'nin Alentejo'daki kartal popülasyonları üzerinde duruldu.

Rapora göre, İber imparatorluk kartal olumlu bir büyüme eğilimi gösteriyor ve son üç yılda%60'lık bir nüfus artışı (13-20 çift) ve Portekiz'de “kritik tehlike altında” olarak değerlendirilen bir koruma statüsüne sahiptir. 1980'lerde Portekiz'de yuvalamayı durdurdu ve bir üreme türü olarak soyu tükenmiş olarak kabul edildi, ancak 2003 yılından itibaren ülkede tekrar üremeye başladı.

Altın kartal gelince, 2002 ve 2004 yıllarındaki verilerle karşılaştırıldığında, türlerin büyümesinin istikrarlı olduğu düşünülmektedir (o yıllarda dokuz çift ve 2020'de 10 çift). İber Yarımadası'nın en büyük kartal, “tehlike altında” olarak tanımlanan bir koruma statüsüne sahiptir.

Bonelli'nin kartalı son 15 yılda%140'lık bir artış (2005'te 27 çift ve 2020'de 65 çift) ve koruma statüsü “tehlike altında” olarak nitelendirilen çok olumlu bir büyüme eğilimine sahiptir.