Sağlık

Genel Müdürlüğü (DGS) ve Ulusal Sağlık Enstitüsü Doutor Ricardo Jorge (INSA) “Farklı göstergelerin analizinden Covid-19 salgını hafif bir azalma olsa da, çok yüksek bir iletilebilirlik korur” diyor.

Rapora göre, yedi günlük kümülatif insidansı Portekiz'de 100 bin kişi başına 602 vaka olarak görülürken, “Azor bölgelerindeki artan eğilimi vurgularken, diğer bölgeler de azalan bir eğilim gösteriyor “.

Pazartesi günü, Covid-19'un spesifik ölüm oranı bir milyon nüfusu başına 14 gün içinde 28.6 ölüm oldu ve bu da önceki döneme kıyasla% 2'lik bir artışa karşılık gelmektedir.

Bu değer, Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi (ECDC) tarafından tanımlanan ve ülkenin kısıtlama olmaksızın bir seviyeye taşınması için Hükümet tarafından belirlenen referanslardan birini oluşturan bir milyon kişi başına 14 gün içinde 20 ölüm eşiğinin üzerinde olmaya devam etmektedir.

Raporda, “Tüm nedenlerden kaynaklanan ölüm oranı, yılın zamanı için beklenen değerler dahilindedir, bu da salgının mortalite üzerindeki etkisini azalttığını gösteriyor”, diye de ekliyor.