Sağlık Bakanlığı (MS), çocukların bir doktor, Ukraynaca konuşan bir yardımcı teknisyen ve bir psikolog oluşan Ulusal Tıbbi Acil Enstitüsü'nden (INEM) bir ekip eşliğinde 10 yetişkin ile geldi açıklamada.

“ Çocuklar istikrarlı (birkaç vaka zaten remisyonda) ve Ulusal Sağlık Hizmetinin dört hastane biriminde konaklanacak”, ikisinin Porto'daki Portekiz Onkoloji Enstitüsü (IPO) ve São Hastane Merkezi Üniversitesi'nde bir tane takip edileceğini belirterek João, aynı zamanda Porto'da.

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra iki çocuk alacak ve Lizbon'daki Portekiz Onkoloji Enstitüsü bir tane alacak.

Tedavi için gereken boş pozisyonlar Sağlık Sistemi Merkezi İdaresi tarafından, Pediatrik Onkolojik Hastalık Referans Merkezleri tarafından sağlandı.

Bu çocukların ve yoldaşlarının devri, Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir süreçte ve Göç Yüksek Komiseri ile birlikte Avrupa Sivil Koruma Mekanizması kapsamında gerçekleştirilmiştir.