Hälsoministeriet meddelade i ett uttalande att barnen anlände tillsammans med tio vuxna, åtföljda av ett team från det nationella institutet för medicinska nödsituationer (INEM), bestående av en läkare, en assisterande tekniker som talar ukrainska och en psykolog.

"Barnen är stabila (flera fall är redan i remission) och kommer att tas emot på fyra sjukhusenheter inom den nationella hälso- och sjukvården", och specificerar att två kommer att följas upp av det portugisiska onkologiska institutet (IPO) i Porto och ett vid sjukhuscentret University of São João, också i Porto.

Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra kommer att ta emot två barn och det portugisiska onkologiska institutet i Lissabon kommer att ta emot ett.

De lediga platser som behövdes för behandlingen tillhandahölls av centralförvaltningen för hälso- och sjukvårdssystemet tillsammans med referenscentrumen för barnonkologiska sjukdomar.

Överföringen av dessa barn och deras följeslagare genomfördes inom ramen för den europeiska civilskyddsmekanismen, i en process som leddes av generaldirektoratet för hälsa och i samarbete med högkommissarien för migration.