“Bu yılın ilk çeyreğinde, Yabancılar ve Sınırlar Servisi (SEF), Lizbon Havaalanı hava sınırında 70 ceza davası kaydetti ve bunların 63'ü flagrante delicto'daki tutuklamalara karşılık geliyor ve böylece kayıtlı suçun% 100'ünden fazla bir artışı temsil ediyor. son dönemdeki aynı süre göz önüne alındığında, kayıtlı suçun% 100'ünden fazla bir artışı temsil ediyor on yıl”, dedi SEF.

Notagöre, “Flagrante delicto tutuklamalarının% 95'i, yani sahte ve yabancı belgelerin kullanımı yoluyla belge dolandırıcılığı ile ilgilidir”.

“Yasadışı göçe yardım ve tutuklama emirlerinin infazı tespit edilen kalan suçu temsil ediyor”, ekliyorlar.

SEFayrıca, “flagrante delicto tutuklamalarının% 89'unun, bu yılın Ocak ve Mart ayları arasında, Amerika Birleşik Devletleri (Cancún aracılığıyla), Kanada ve Birleşik Krallık ile nihai varış noktası olarak göç olgusu ile ilişkili olduğunu” belirtiyor.