WWFkoruma yardım kuruluşundan bir rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki olağandışı buluntuların yaban hayatı çeşitliliği için bir “sıcak nokta” olduğunu gösterdiğini, ancak aynı zamanda karşılaştıkları tehditleri ve türleri ve habitatları kaybolmaktan koruma ihtiyacını vurguladığını söyledi..

Toplamda155 bitki, 16 balık türü, 17 amfibi, 35 sürüngen ve bir memeli, 2020'de Kamboçya, Laos, Burma, Tayland ve Vietnam'ı kapsayan Büyük Mekong'da resmi olarak yeni tür olarak tanımlandı.

Burma'nınPopa Dağı'nın adını taşıyan bir langur maymunu (Trachypithecus popa) içerir, bunun ilk kanıtı bir asırdan daha uzun bir süre önce toplanan örneklerden ve şimdi Londra'nın Doğa Tarihi Müzesi'nde bulundu.

Müzelangurlarının genetik analizi, Burma'nın merkezinden daha yakın zamanda toplanan kemiklerle eşleştiklerini, türlerin bugün hala hayatta olduğunu ve 2018'de kamera tuzaklarının primatların görüntülerini yakaladığını gösterdi.

Langurlarınsadece 200-250'inin vahşi doğada dört izole yerde yaşadığı ve avlanma, habitat kaybı, tarım ve kereste çıkarma tehdidi altında olduğu düşünüldüğü için kritik tehlike altında olarak listelenmesi bekleniyor.