652Portekiz yüzme alanından (kıyı ve iç kesimlerde) 577'si mükemmel kalitede (%88.5), 40'ı iyi (%6,1), üçü yeterli (%0.5) ve ikisi kalitesiz (%0. 3) ve% 4,6 herhangi bir sınıflandırma almadı.

Portekiz, 2021'de 2000 yılına göre mükemmel kalite olarak sınıflandırılan 293 banyo alanına ve 2020'ye göre 15 daha fazla banyo alanına sahipti.

Portekiz'de502 kıyı alanı (%77) ve 150 iç alan (%23) bulunmaktadır.

AvrupaBirliği düzeyinde rapor, 2021'de banyo alanlarının% 95,2'sinde minimum su kalitesi standartlarının karşılandığı sonucuna varıyor.

Avusturya, Malta, Hırvatistan, Yunanistan, Kıbrıs, Danimarka ve Almanya'da yüzme suyunun% 90 veya daha fazlası “mükemmel” kalite standardını karşılamaktadır.

AvrupaÇevre Ajansı (AEA) tarafından Avrupa Komisyonu işbirliği içinde hazırlanan değerlendirme, 2021 boyunca Avrupa genelinde 21.859 banyo alanının izlenmesine dayanıyor ve AB Üye Devletleri, Arnavutluk ve İsviçre'yi kapsayan.