Sonbaharda makroekonomik tahminler, the community yürütme enflasyon ve keskin artış yüksek düzeyde ağırlık yansıtır enerji fiyatlarında enerji yoksulluğu riski vardı, Portekiz AB'nin en kötü beşinci ülkesi - sadece Litvanya, Hırvatistan tarafından aşıldı, Letonya ve Romanya -, önceden var olan enerji yoksulluk oranı ve mevcut durumda beklenen artış.

“Yükselen enerjinin etkisini ölçmek mümkündür ve bir durum olarak tanımlanan enerji yoksulluğu üzerinde tüketici fiyatları, hangi hanelerin temel enerji hizmetlerine erişimi yoktur”, “artışla” artan yaşam maliyetinin bir sonucu olarak enerji yoksulluğunda” Belgede Avrupa Komisyonu.

Bu nedenle, “bir artış sonucuna varmak bile mümkündür. enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle mali zorluklarda”.

Portekiz"e atıfta bulunan bölümde, the community yürütme vurgulamaktadır “maliye politikası önlemleri etkisini azaltmak için yüksek enerji fiyatları, yani gelir desteği ve azaltılması şeklinde hem aileler hem de şirketler için dolaylı vergiler, bir 2022 yılında GSYİH'nın% 2.1 bütçe maliyeti”.