Cumhurbaşkanına iletilen şikayette, Başbakan ve Lusa'nın erişebildiği Ombudsman, Associação Propública — Direito e Cidadania vurgular “neredeyse evrensel gereksinimi bir vatandaşın olması için önceden planlamanın, telefonla veya elektronik yollarla herhangi bir kamu yönetimi hizmetinde alındı”.

Ancak, iddia ettikleri bu gereklilik anayasayı ihlal ediyor “kamu hizmetlerine ihtiyaç duymadan etkili, ücretsiz ve doğrudan erişim hakkı randevu için”.

Başka bir deyişle, “bireylerin erişilebilir olma hakkı, süratli ve ayrımcı olmayan kamu hizmetleri daha fazlası için ihlal edildi bir buçuk yıldan fazla”.

İçin savaşan özel derneğe göre kamu yararına hukuki savunma, “var bakım alternatif araçlar devam ettirildi anayasal garantileri ihlal etmek”, 266 maddelerinde ifade edildi ve 267 ve “insanların ve toplulukların genel refahını etkiler”.

Halka açık yerlerde yüz yüze hizmet için önceden rezervasyon hizmetler, Covid-19 salgınına yanıt verme önlemlerinin bir parçasıydı, ancak “sadece olağanüstü hal nedeniyle yasal olarak gerekçelendirildi”, açıklıyor Propública.

Portekiz, Nisan ayından beri olağanüstü hal almıyor 30, 2021 ve ardından uyarı durumu 30 Eylül'de sona erdi.