I klagomålet till republikens president, premiärministern och ombudsmannen, som Lusa hade tillgång till, framhåller Associação ProPública - Direito e Cidadania "det nästan allmänna kravet på förhandsbokning, per telefon eller elektroniskt, för att en medborgare ska kunna tas emot av någon offentlig förvaltningstjänst".

Detta krav, hävdar de, strider dock mot den konstitutionella rätten till "effektiv, fri och direkt tillgång till offentliga tjänster utan behov av tidsbeställning".

Med andra ord har "individers rätt till tillgängliga, snabba och icke-diskriminerande offentliga tjänster kränkts i mer än ett och ett halvt år".

Enligt den privata förening som kämpar för att försvara det allmänna intresset rättsligt, "bryter de alternativa vårdformer som har upprätthållits mot de konstitutionella garantierna", som uttrycks i artiklarna 266 och 267, och "påverkar det allmänna välbefinnandet hos människor och samhällen".

Förhandsbokning för personlig service på offentliga tjänster var en del av åtgärderna för att bemöta Covid-19-pandemin, men det var "endast juridiskt motiverat i kraft av undantagstillståndet", förklarar ProPública.

Portugal har inte befunnit sig i undantagstillstånd sedan den 30 april 2021, och det efterföljande beredskapstillståndet upphörde den 30 september.