Bazı durumlarda, artış geçen yıl tahsil edilen miktarın iki katından fazlaktı. RTP'nin bir raporuna göre, artışın nedeni, 2023 için ev dışı kullanımlar için katı atık tarifesini 5 kata kadar artıran ve iç tüketimin ikinci kademesinde metreküp başına suyun değerini pratik olarak iki katına çıkaran yeni bir belediye tarifesidir.