Gıda Güvenliği Otoritesinin (ASAE) işletilmesi, hijyen ve gıda güvenliği standartlarına uyumu sağlamak için son haftalarda ulusal düzeyde, sahildeki ve ülkenin iç kesimlerinde sahillerde gerçekleşti.

Ana ihlallerden biri, faaliyetin önceden iletişiminin olmaması ve bir şikayet kitabının olmamasıydı.