Hier is wat u volgens Postal moet weet.

Motor versekering

Een van die belangrikste veranderinge is die motor versekering plakker. Tot onlangs was dit verpligtend om 'n kenteken op die voorruit te hê wat die geldigheid van die voertuig se versekering bewys. Die afwesigheid hiervan kan lei tot boetes vanaf 250 euro.

Hierdie vereiste is egter herroep, wat beteken dat dit nie meer nodig is om die versekeringsseël op die voorruit te hê nie. In plaas daarvan kan motoriste 'n dokument aanbied wat die geldigheid van die versekering bewys wanneer dit deur die owerhede versoek word

.

Motorinspeksie

Nog 'n belangrike verandering het plaasgevind in 2012, toe die motorinspeksieplakker op die voorruit nie meer verpligtend was nie. Daar word egter steeds van bestuurders verwag om die voertuiginspeksievorm in hul besit te hê.

As u nie die vorm by u het op versoek nie, kan u 'n boete tussen 60 en 300 euro in die gesig staar. Die wetgewer bied egter 'n tydperk van agt dae aan om die vorm aan die owerheid wat deur die inspeksie-agent aangedui is, voor te lê, wat die boete verminder tot bedrae tussen 30 en 150 euro

.

Dit is belangrik om te beklemtoon dat die gebrek aan verpligte inspeksie kan lei tot baie hoër boetes, wat wissel tussen 250 en 1250 euro. Daarom is dit van kardinale belang om inspeksiedatums te ontmoet om padveiligheid te verseker.

Ander verpligte dokumente

Benewens die seëls op die voorruit, is daar ander verpligte verkeersdokumente wat alle bestuurders op datum moet hê om boetes te vermy

.

- Bestuurslisensie. Dit moet geldig wees en in ooreenstemming met die kategorie voertuig wat jy bestuur.

- Burgerkaart of persoonlike identifikasiedokument. U moet 'n geldige persoonlike identifikasiedokument, soos 'n burgerkaart of paspoort, in u besit hê.

- Groen kaart. As u van plan is om u voertuig in die buiteland te bestuur, benodig u 'n Green Card, wat 'n bewys is van internasionale motorversekering.

- Enkel motor dokument (DUA). As u voertuig ouer is, benodig u die DUA of die registrasieboekie

en titel.

- Verpligte inspeksie vorm. Alhoewel die seël op die voorruit nie meer verpligtend is nie, is die voertuiginspeksievorm noodsaaklik

.

- Motorversekering sertifikaat. Hierdie dokument is noodsaaklik om te bewys dat die voertuig verseker is

.

Die gebrek aan enige van hierdie dokumente kan lei tot 'n boete van 60 euro per ontbrekende dokument. As u die dokumente binne agt dae aanbied, kan die boete verminder word tot 30 euro per dokument.