Volgens die voorlopige skatting van gemiddelde lewensverwagting op ouderdom 65 vir die driejarige tydperk 2021-2023, wat deur die Nasionale Statistiekinstituut (INE) vrygestel is, is hierdie waarde op 19,75 jaar geraam, wat ooreenstem met 'n toename van 0,14 jaar (1,68 maande) in vergelyking met die vorige driejarige tydperk (19,61 jaar in 2020-2022).

Op grond van hierdie data is dit moontlik om te bereken dat die aftree-ouderdom in 2025 66 jaar en sewe maande sal wees.

Hierdie waarde is drie maande hoër as in 2024, die jaar waarin die aftree-ouderdom onveranderd gebly het in vergelyking met 2023, op 66 jaar en vier maande.

In 2023 was daar 'n afname van drie maande in vergelyking met die ouderdom wat vir 2022 gestel is, iets ongekend sedert die aftree-ouderdom geassosieer het met gemiddelde lewensverwagting.

Beide die vermindering in 2023 en die instandhouding van die ouderdom vir 2024 hou verband met die afname in gemiddelde lewensverwagting as gevolg van sterftes wat verband hou met die Covid-19-pandemie en die voorkoms daarvan onder die ouer bevolking.

Die voorlopige waarde van lewensverwagting op die ouderdom van 65, wat jaarliks deur INE bereken word, word in November vrygestel en dien as 'n verwysing vir die bepaling van die normale ouderdom vir toegang tot die ouderdomspensioen, en wat nou bekend is, bevat nog nie die hersiene ramings van inwonerbevolking wat voortspruit uit die definitiewe resultate van die 2021-sensus nie.