Enligt den preliminära uppskattningen av den genomsnittliga livslängden vid 65 års ålder för treårsperioden 2021-2023, som publicerades av National Statistics Institute(INE), uppskattades detta värde till 19,75 år, vilket motsvarar en ökning med 0,14 år (1,68 månader) jämfört med föregående treårsperiod (19,61 år 2020-2022).

Baserat på dessa uppgifter är det möjligt att beräkna att pensionsåldern 2025 kommer att vara 66 år och sju månader.

Detta värde är tre månader högre än 2024, det år då pensionsåldern förblev oförändrad jämfört med 2023, 66 år och fyra månader.

Under 2023 skedde en minskning med tre månader jämfört med den ålder som fastställts för 2022, något som saknar motstycke sedan pensionsåldern blev kopplad till den genomsnittliga förväntade livslängden.

Både minskningen 2023 och bibehållandet av åldern för 2024 är kopplade till minskningen av den förväntade medellivslängden på grund av dödlighet i samband med covid-19-pandemin och dess förekomst bland den äldre befolkningen.

Det preliminära värdet av förväntad livslängd vid 65 års ålder, som årligen beräknas av INE, offentliggörs i november och fungerar som en referens för att fastställa den normala åldern för tillgång till ålderspension, och det som nu har blivit känt innehåller ännu inte de reviderade uppskattningarna av den inhemska befolkningen till följd av de definitiva resultaten av 2021 års folkräkning.