In jaar-tot-jaar was die veranderingskoers op 8.2% (7.8% in September).

“Daar moet op gelet word dat die aantal bankassesserings ongeveer 26,9 duisend was, wat 'n toename van 7,8% verteenwoordig in vergelyking met die vorige tydperk en 'n toename van 4,9% jaar-tot-jaar”, merk INE op.

Die sentrale streek het die belangrikste toename geregistreer in vergelyking met die vorige maand (0.7%) en die outonome streek Madeira het die grootste afname gehad (-2.3%).

In vergelyking met Oktober 2022 het die mediaanwaarde van assesserings met 8.2% gegroei, met die mees intense variasie waargeneem in die outonome streek Madeira (19.6%) en die laagste in die Algarve (6,1%).

Vol

gens die Median Bank Valuation Index het die Algarve, die Lissabon Metropolitaanse gebied, die outonome streek Madeira en die Alentejo Litoral in Oktober 2023 waarderingswaardes van onderskeidelik 37.3%, 32.4%, 11.5% en 10.4%, hoër as die land se mediaan gehad. Alto Tâmega, Beiras en Serra da Estrela en Terras de Trás-os-Montes was die streke wat die laagste waardes in verhouding tot die land se mediaan aangebied het (onderskeidelik -49,9%, -49,0% en -48,5%).