במונחים משנה לשנה, שיעור השינוי עמד על 8.2% (7.8% בספטמבר).

"יש לציין שמספר הערכות הבנק עמד על כ -26.9 אלף, מה שמהווה עלייה של 7.8% בהשוואה לתקופה הקודמת ועלייה של 4.9% משנה לשנה", מציין INE.

האזור המרכזי רשם את העלייה המשמעותית ביותר בהשוואה לחודש הקודם (0.7%) והאזור האוטונומי של מדיירה זכה לירידה הגדולה ביותר (-2.3%).

בהשוואה לאוקטובר 2022, הערך החציוני של ההערכות גדל ב -8.2%, כאשר השונות העזה ביותר נצפתה באזור האוטונומי של מדיירה (19.6%) והנמוך ביותר באלגרבה (6.1%).

על פי מדד הערכת השווי החציוני של הבנק, באוקטובר 2023, לאלגרבה, אזור המטרופולין של ליסבון, האזור האוטונומי של מדיירה ואלנטז'ו ליטורל היו ערכי שווי של 37.3%, 32.4%, 11.5% ו -10.4% בהתאמה, גבוהים מהחציון במדינה. אלטו טמגה, ביירס וסרה דה אסטרלה וטרס דה טראס-אוס-מונטס היו האזורים שהציגו את הערכים הנמוכים ביותר ביחס לחציון המדינה (-49.9%, -49.0% ו -48.5% בהתאמה).