Die deelname van kinders jonger as 3 aan vroeë kindersorg was in 2022 ver bo die EU-gemiddelde (35,7 persent) en reeds naby die nasionale doelwit van Barcelona vir 2030 (50,8 persent).

Volgens data van die Onderwys- en Opleidingsmonitor 2023, wat op 4 Desember in Portugal vrygestel is, het “die bywoning by kindersorgfasiliteite deur kinders jonger as 3 in 2022 (47,5 persent) nog meer toegeneem in vergelyking met 2021 (43,3 persent)”.

Onder kinders tussen 3 en 6 jaar oud was die bywoningskoers by skole in 2021 90,5 persent, onder die EU-gemiddelde (92,5 persent), en daar is geen data vir 2022 nie.

Daarbenewens het indiensneming en opleiding een van die beste indiensnemingsyfers in Portugal in 2022 gehad, met 83 persent van die onlangse gegradueerdes tussen die ouderdomme van 20 en 34 wat werk gekry het, bo die EU-gemiddelde van 79,7 persent.