3 yaşın altındaki çocukların erken çocuk bakımına katılımı, 2022'de AB ortalamasının (yüzde 35,7) oldukça üzerindeydi ve şimdiden 2030 için Barselona ulusal hedefine (yüzde 50,8) yakındı.

Portekiz'de 4 Aralık'ta yayınlanan Eğitim ve Öğretim Monitörü 2023 verilerine göre, “2022'de 3 yaşın altındaki çocukların çocuk bakım tesislerine katılımı (yüzde 47.5) 2021'e göre daha da arttı (yüzde 43.3)”.

3 ila 6 yaş arası çocuklar arasında, okullara devam oranı 2021'de yüzde 90.5, AB ortalamasının (yüzde 92,5) altındaydı ve 2022 için veri yok.

Buna ek olarak, istihdama ve eğitim 2022'de Portekiz'deki en iyi istihdama oranlarından birine sahipti ve 20 ila 34 yaşları arasındaki yeni mezunların yüzde 83'ünün iş bulmasıyla, AB ortalamasının yüzde 79,7'nin üzerinde.