Volgens die resolusie van die Raad van Ministers kan moontlike bykomende maatreëls wat voorsiening maak vir 'n “hoër mate van gebeurlikheid” geïmplementeer word na die herbeoordeling van die droogtesituasie in die streek, wat in Junie uitgevoer sal word.

“[...] Die regering behou die reg voor, indien die maatreëls wat nou aangeneem is onvoldoende blyk te wees, om ingevolge die Basiese Wet oor Burgerlike Beskerming 'n rampsituasie te verklaar”, lui die

dokument.

Die Algarve is tans in waaksaamheid weens droogte en, indien daar 'n verklaring van rampe is, sal dit moontlik wees om perke en beperkings op die gebruik van water in nie-noodsaaklike gebruike vas te stel, asook rasionaliseringsmaatreëls in openbare watervoorsieningsdienste.

In dieselfde sin kan die regering ook die gebruik van oppervlak- of ondergrondse wateroptrekkings, wat aan openbare of private entiteite behoort, deur die konsesioneraar van die Algarve se multi-munisipale watervoorsiening- en sanitasiestelsel bepaal, indien nodig, in ooreenstemming met die basiese wet van burgerlike beskerming wat van krag is.

Alternatiewelik kan die verklaring van 'n omgewingsnoodtoestand soos voorsiening in die Waterwet oorweeg word.

Die maatreëls wat deur die regering beplan is om waterreserwes in die streek te bewaar, sluit in die opskorting van die openbare watertoevoer vir besproeiing van gholfbane.

Aan die ander kant word die gebruik van openbare water vir die was van voertuie tussen 1 Junie en 30 September opgeskort, behalwe in ondernemings wat gelisensieer is vir kommersiële aktiwiteite met waterhersirkulasiestelsels.

Potensi

ële afsnye Vol

gens die regering lyk die huidige situasie in die Algarve “besonder krities”, en daar kan uiteindelike “effektiewe ontwrigting in openbare voorsieningstelsels” vir menslike verbruik wees as watergebruik op huidige vlakke voortdu

ur.

“[...] In 'n scenario waarin maatreëls nie aangeneem en geïmplementeer word om die behoud van waterreserwes te waarborg nie en in die afwesigheid van neerslag ver bo die maksimum waardes wat die afgelope ses jaar plaasgevind het, sal die toevoer van water vir menslike verbruik in die Algarve-streek ernstig in gedrang kom”, lui die resolusie.

Die waarskuwingsituasie as gevolg van droogte in die Algarve is in Desember 2023 deur die Portugese Omgewingsagentskap (APA) verklaar en op 25 Januarie herbevestig.

Volgens die resolusie van die Raad van Ministers was sedert Mei 2022 wateropbergingsvlakke in reservoir in die Algarve-streek onder 50%.

Tans is grondwaterbergingsvlakke “uiters laag, met ongeveer 84% van die grondwaterliggame 'n gestoorde volume onder die 20ste persentiel,” en hiervan is ongeveer 48% in 'n baie kritieke toestand”.

Verwante artikels: