In gedetailleerde gegewens rakende openbare uitgawes in 2023 merk INE op dat Portugal verlede jaar “een van die hoogste waardes in die gewig van rente wat in BBP betaal is (2.2%) aangeteken het, wat slegs deur Spanje, Griekeland en Italië oortref is (onderskeidelik 2,5%, 3,5% en 3,8%)”.

Volgens die instituut het hierdie lande “ook 'n hoë vlak van openbare skuld aangebied wat as 'n persentasie van die BBP gemeet is”. In 2023 was die gemiddelde van die eurogebied 'n gewig van rente wat op die BBP betaal is, van 1.7%

.

Data wat deur INE vrygestel is, dui daarop dat Portugal verlede jaar ongeveer 5,7 miljard euro in rente op sy openbare skuld betaal het, wat 'n toename van 23,3% (ongeveer een miljard euro) vergeleke met die waarde van 2022 verteenwoordig het.

Hierdie evolusie word toegeskryf aan die toename in rentekoerse, wat die afwaartse tendens wat in 2015 begin het, die jaar ná die afsluiting van die Ekonomiese en Finansiële Hulpprogram, verbreek.

Volgens die statistiese instituut is die bedrag wat in 2023 in rente betaal is, naby dié wat in 2020 betaal is (5,8 miljard euro) en verteenwoordig ongeveer twee derdes van die bedrag wat in 2014 betaal is.

In die teenoorgestelde rigting van rente het die bruto skuld van openbare administrasies (gekonsolideer) in 2023 'n vermindering van nege miljard in sy nominale waarde getoon.