INE beramings dui op 'n lewensverwagting by geboorte van 78,37 jaar vir mans en 83,67 jaar vir vroue.

In vergelyking met die vorige drie jaar was hierdie toename 0,32 jaar vir mans en 0,15 jaar vir vroue.

“In die ruimte van 'n dekade was daar 'n toename van 1,14 jaar in lewensverwagting by geboorte vir die totale bevolking, 1,40 jaar vir mans en 0,87 jaar vir vroue”, het die INE uitgelig en die toename toegeskryf aan die afname in sterftes op ouderdomme van 60 en ouer.

Die bydrae van ouer ouderdomme was egter “meer betekenisvol vir vroue as vir mans”, volgens dieselfde bron.

Op die ouderdom van 65 kan mans verwag om 18 jaar te leef en vroue 21,11 jaar, wat ooreenstem met 'n toename van 0,24 jaar vir mans en 0,13 jaar vir vroue in vergelyking met 2020-2022.

In die afgelope tien jaar het die lewensverwagting op die ouderdom van 65 met 10,2 maande vir mans en 8,4 maande vir vroue toegeneem.

“Ten spyte van die toename in lewensverwagting by geboorte in die 2021-2023 driennium, is dit steeds laer as wat geskat is vir 2018-2020 (81,22 jaar), veral as gevolg van die vermindering in lewensverwagting by geboorte wat in driennium 2019-2021 (-0,25 jaar) aangeteken is as gevolg van die toename in die aantal sterftes in die konteks van die COVID-19-siektepandemie”.