Om die geïntegreerde voortdurende sorgnetwerk (REDE) te laat groei, het die streekregering van Madeira 9,6 miljoen euro toegewy om 107 beddens aan drie entiteite te toeken. Die Madeira Health Administration Institute (IASAÚDE) verklaar dat hierdie beddens aangewys is vir langtermynsorg en instandhouding as deel van die beleggings wat in die Herstel- en veerkragtigheidsplan

(PRR) ingesluit is.

Die IASAÚDE verklaar ook dat hierdie versterking van die 'netwerk' geïntegreer is in die eerste fase van beleggings wat verband hou met konstruksieprojekte, uitbreidingsprojekte en/of heropbou van infrastruktuur vir die skepping van nuwe hospitaaleenhede, in die verskillende soorte geïntegreerde deurlopende sorg van algemene omvang, met die oog om 'n maksimum van 418 nuwe beddens te skep, ter waarde 37,6 miljoen euro”.

Volgens die beskikbare statistieke bied die Madeira Integrated Continuing Care Network nou 399 beddens aan. Volgens hulle is die algehele doel om 1 080 nuwe plekke teen die einde van 2025 by te voeg in 'n projek wat meer as 60,4 miljoen euro bestee beh

els.

Programkontrakte is reeds op 17 Mei onderteken, volgens die IASAÚDE-verslag, vir die byvoeging van 75 medium termyn sorg- en rehabilitasiebeddens by Atalaia Living Care en nog 81 langtermynsorgbeddens by Dilectus. Soos deur die instituut gesê, sal die “DITASSEMPRE - Saúde, Lda ook verantwoordelik wees vir die skep van 63 beddens in herstelversorging”. Gevolglik sê die dokument dat “onder hierdie kontrakte 219 beddens ingesluit is, vir 'n totale bedrag van 19,7 miljoen euro”

.