W celu rozwoju Zintegrowanej Sieci Opieki Długoterminowej (REDE), rząd regionalny Madery przeznaczył 9,6 mln euro na przyznanie trzem podmiotom 107 łóżek. Instytut Administracji Zdrowia Madery(IASAÚDE) twierdzi, że łóżka te są przeznaczone do długoterminowej opieki i utrzymania w ramach inwestycji zawartych w Planie Odbudowy i Odporności (PRR).

IASAÚDE stwierdza również, że to wzmocnienie "sieci" "jest zintegrowane z pierwszą fazą inwestycji związanych z projektami budowlanymi od podstaw, projektami prac rozbudowy i/lub przebudowy infrastruktury w celu utworzenia nowych oddziałów szpitalnych, w różnych typach Zintegrowanej Opieki Ciągłej o zakresie ogólnym, w celu stworzenia maksymalnie 418 nowych łóżek, o wartości 37,6 mln euro".

Zgodnie z dostępnymi statystykami, sieć zintegrowanej opieki ciągłej na Maderze oferuje obecnie 399 łóżek. Według nich, ogólnym celem jest dodanie 1080 nowych miejsc do końca 2025 r., w ramach projektu, który pociąga za sobą wydatki w wysokości ponad 60,4 mln euro.

Zgodnie z raportem IASAÚDE, 17 maja podpisano już umowy programowe na dodanie 75 łóżek opieki średnioterminowej i rehabilitacji w Atalaia Living Care oraz 81 dodatkowych łóżek opieki długoterminowej w Dilectus. Według instytutu, oprócz tego "DITASSEMPRE - Saúde, Lda będzie odpowiedzialna za stworzenie 63 łóżek w opiece rekonwalescencyjnej". W związku z tym w dokumencie stwierdza się, że "w ramach tych umów uwzględniono 219 łóżek na łączną kwotę 19,7 mln euro".