Talojen hinnat laskivat neljännesvuosittain kahdessa kolmasosassa Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tutkimista talouksista, kun taas 15 muussa maassa asuntojen hinnat jatkoivat nousuaan, mutta Portugalista ei ole konkreettisia tietoja idealista/newsin mukaan.

Esimerkiksi Espanjassa asuntojen hinnat laskivat vain 0,3 prosenttia, toisin kuin Tanskassa ja Uudessa-Seelannissa, joissa hinnat laskivat neljännesvuosittain yli 5 prosenttia.

"Useista maista saatujen tietojen perusteella on olemassa nyrkkisääntö, jonka mukaan jokainen korkojen yhden prosenttiyksikön nousu vähentää asuntojen hintojen nousuvauhtia noin kahdella prosenttiyksiköllä", Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) asiantuntijat muistuttavat.