Ceny domów w dwóch trzecich gospodarek badanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) odnotowały spadki w ujęciu kwartalnym, podczas gdy w kolejnych 15 krajach ceny domów nadal rosły, jednak brak jest konkretnych danych dla Portugalii według idealista/news.

Przykładowo w Hiszpanii ceny domów spadły tylko o 0,3% w przeciwieństwie do tego, co stało się w Danii i Nowej Zelandii, gdzie odnotowano kwartalne spadki o ponad 5%.

"Istnieje zasada oparta na dowodach z kilku krajów, że każdy wzrost stóp procentowych o jeden punkt procentowy zmniejsza tempo wzrostu cen domów o około dwa punkty procentowe" - wskazują eksperci z Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW).