Seitsemäs neljännesvuosittainen kokous, jossa seurattiin Corticeira Amorimin (ACI) tehtaalla Vale da Lamassa Silvesissä sijaitsevan Corticeira Amorimin tehtaan ympäristöpoikkeamien korjaamiseksi tehtyjä töitä, pidettiin Silvesin kaupungintalolla 23. helmikuuta. Kokoukseen osallistuivat kaupunginvaltuutettu Maxime Sousa Bispo ja CCDR-Algarven, Amorim Cork Insulationin (ACI), Pestana-konsernin ja tehtaan naapurien asukaskomitean edustajat.

ACI esitteli tilannekatsauksen ympäristöpoikkeamien korjaamiseen tähtäävien töiden edistymisestä saastumisen vähentämiseksi, erityisesti valkoisen savun tai Suberinin vähentämiseksi, tehdasyksikön melun vähentämiseksi ja korkkipolttojätteestä peräisin olevan pölyn vähentämiseksi.

Valkoisen savun/suberiinipäästöjen vähentämiseksi ACI ilmoitti, että esisuodatuslaitteisto on käytännössä valmis. Arvioidaan, että kokoonpano, vaihe 1, alkaa maaliskuussa ja valmistuu 7. huhtikuuta 2023 mennessä, minkä jälkeen tehdään hienosäätö- ja säätötöitä huhtikuun aikana. Esisuodattimen pitäisi olla täysin toimintakunnossa toukokuusta 2023 alkaen, minkä jälkeen kerätään tietoja vaiheen 2 eli RTO- eli lopullisen suodattimen lopullista suunnittelua varten. Tämän lopullisen suodattimen pitäisi poistaa valkoista savua, hajua ja hengitysteiden ärsytystä koskevat ongelmat.

ACI odottaa Silvesin kaupunginvaltuuston hyväksyntää kahden uuden rakennuksen rakentamiselle meluisimpien koneiden kapseloimiseksi. Lupaa odotetaan joskus tänä kesänä, ja ACI toivoo voivansa toteuttaa työt elokuussa, kun tehdas on suljettu. Rakennusten rakennustyöt on tällä hetkellä tarkoitus saada päätökseen vuoden 2023 neljännellä neljänneksellä tai aikaisemmin.

Melutasojen vähentämisessä on edistytty edelleen asentamalla melusuojaus- ja eristyslaitteita joidenkin ulkoisten koneiden ympärille ja ohjaamalla koneiden höyryylijäämäpoistoaukko vesilukkoon. ACI sitoutui jatkamaan melumittauksia, jotta äänieristystyön tuloksia voidaan arvioida sen edetessä.

Kaikki osapuolet olivat yhtä mieltä siitä, että ACI on edistynyt. Sekä Silvesin kunta että naapurikomitea korostivat kuitenkin, että ratkaiseva hetki on toteutettavien toimenpiteiden lopputuloksen arviointi, ja he odottavat, että ympäristöpoikkeamat korjataan kokonaan ja että nämä tavoitteet saavutetaan tänä vuonna (2023).

Naapurien loppukommentti oli: "Me kaikki kiitämme Silvesin kunnanvaltuuston pysyvää toimeenpanoviranomaista sen tuesta ja ponnisteluista tämän osallistavan prosessin toteuttamisessa, jonka tavoitteena on korjata Corticeira Amorimin tehtaan ympäristöpoikkeavuudet Vale da Lamassa, Silvesissä, ja näin vähentää sen toiminnasta aiheutuvaa saastumista ja parantaa ACI:n ja naapuruston välistä suhdetta."

Jos haluat lisätietoja The Neighbours of the Factory -hankkeesta ja osallistua siihen, lähetä sähköpostia osoitteeseen PoluicaoSilves@gmail.com tai käy heidän Facebook- ja Instagram-sivuillaan @PoluicaoSilves. Löydät heidät myös Twitteristä osoitteesta @Poluicao_Silves.


Aiheeseen liittyviä artikkeleita: "Kuka on se, joka on tehnyt töitä?