Lissabonin ja Brasílian hallitukset ovat korostaneet, että nämä sitoumukset kaksinkertaistavat niiden oikeudellisten välineiden määrän, jotka saatiin aikaan edellisessä maiden välisessä huippukokouksessa kuusi ja puoli vuotta sitten, jolloin António Costa oli Portugalin pääministeri ja Brasilian silloinen presidentti Michel Temer.

António Costa ja Brasilian nykyinen valtionpäämies Lula da Silva allekirjoittivat sopimukset, jotka kattavat useita aloja.

Molempien hallitusten mukaan sitoumuksen tavoitteena on "luoda oikeudelliset puitteet opintojen vastaavuuden myöntämiseksi Brasiliassa (perus- ja keskiasteen koulutus) ja Portugalissa (perus- ja keskiasteen koulutus), jotta voidaan edistää molempien maiden kansalaisten asianmukaista kouluun integroitumista heidän jatkaakseen opintojaan toisen maan oppilaitoksissa".

Toinen kohokohta on sopimus São Paulon portugalilaisen koulun perustamisesta - Portugalin kielen ja kulttuurin keskus, jonka tarkoituksena on määritellä yhteisymmärrys koulun perustamisesta ja toiminnasta ja "vahvistaa tätä varten periaatteet ja velvoitteet, joita molempien osapuolten on noudatettava".

Todistajansuojelua koskevan sopimuksen lisäksi, jonka tarkoituksena on torjua "väkivaltaista ja järjestäytynyttä rikollisuutta koordinoidusti", mailla on myös yhteisymmärryspöytäkirja "sellaisten mekanismien luomisesta, joilla edistetään kahdenvälistä yhteistyötä hyvien toimintatapojen vaihtamiseksi vammaisten oikeuksien edistämisessä ja puolustamisessa".

Lissabonin ja Brasílian johtajat allekirjoittavat energia-alaa koskevan pöytäkirjan, jonka tavoitteena on edistää "institutionaalisen, teknisen ja tieteellisen yhteistyön kehittämistä ja toteuttamista sekä tietämyksen jakamista ja kannustaa ohjelmien, hankkeiden ja toimien yhteiseen toteuttamiseen".

Lopullisen tekstin mukaan energia-alalla "on tarkoitus toteuttaa energiatehokkuusohjelmia ja -aloitteita, integroida uusiutuvaa sähköä sähköverkkoon, varastoida energiaa ja käyttää uusiutuvia polttoaineita, kuten vetyä ja biometaania".

Samaan aikaan geologian ja kaivostoiminnan alalla kansalliset ja brasilialaiset johtajat sanovat haluavansa "edistää institutionaalisen, teknisen ja tieteellisen yhteistyön kehittämistä ja toteuttamista sekä tietämyksen jakamista ja kannustaa ohjelmien, hankkeiden ja toimien yhteiseen toteuttamiseen". Tämä sitoumus koskee "kumppanuuksien luomista, geologista tutkimusta ja malminetsintää koskevan tietämyksen jakamista sekä kestävän energiamurroksen edistämistä alan vertikaalisuuden näkökulmasta".

Portugali ja Brasilia allekirjoittavat myös biolääketieteellistä yhteistyötä koskevia sitoumuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa tutkimusyhteistyötä, sekä Portugalin avaruusjärjestön ja Brasilian avaruusjärjestön välisiä sitoumuksia.

Jälkimmäisen osalta tavoitteena on edistää yhteistyötä "teknologian ja avaruuspalvelujen eri aloilla, erityisesti maanpäällisen ja merialueen hallinnointiin ja seurantaan liittyvän havainnoinnin alalla, kestävyyden näkökulmasta sekä kiertoradan ja suborbitaalisten laukaisujärjestelmien infrastruktuuriteknologioiden alalla".

Pöytäkirjassa määrätään myös "ammattilaisten vaihtoon ja koulutustoimien järjestämiseen liittyvistä toimista sekä vastavuoroisesta tuesta ja avusta".

Nämä kaksi maata aikovat myös allekirjoittaa yhteisymmärryspöytäkirjan ajokorttien vastavuoroisen tunnustamisen edistämiseksi.