Regeringarna i Lissabon och Brasília har betonat att denna uppsättning åtaganden fördubblar antalet rättsliga instrument som uppnåddes vid det senaste toppmötet mellan de två länderna, som hölls för sex och ett halvt år sedan, med António Costa som Portugals premiärminister och Brasiliens dåvarande president Michel Temer.

António Costa och Brasiliens nuvarande statschef Lula da Silva undertecknade avtalen som omfattar flera områden.

Enligt de båda regeringarna är syftet med detta åtagande att "fastställa den rättsliga ramen för att bevilja likvärdiga studier i Brasilien (grund- och gymnasieutbildning) och i Portugal (grund- och gymnasieutbildning), i syfte att främja en lämplig skolintegration av medborgare från de båda länderna för att de ska kunna fortsätta sina studier vid utbildningsinstitutioner i det andra landet".

En annan höjdpunkt är avtalet om inrättandet av Portugisiska skolan i São Paulo - Centrum för portugisiskt språk och kultur, som syftar till att fastställa en gemensam överenskommelse om dess inrättande och verksamhet och "för detta ändamål fastställa en uppsättning principer och skyldigheter som båda parter skall iaktta".

Förutom ett avtal om vittnesskydd i syfte att bekämpa "våldsbrottslighet och organiserad brottslighet på ett samordnat sätt" har de två länderna också ett samförståndsavtal "för att skapa mekanismer för att främja bilateralt samarbete för utbyte av god praxis för att främja och försvara rättigheterna för personer med funktionshinder".

Ledarna från Lissabon och Brasília kommer att underteckna ett memorandum på energiområdet med målet att främja "utveckling och genomförande av institutionellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete samt kunskapsutbyte och uppmuntra till gemensamt genomförande av program, projekt och verksamhet".

Enligt den slutliga texten ska det på energiområdet finnas "program och initiativ för energieffektivitet, integrering av förnybar el i nätet, lagring av energi och förnybara bränslen, såsom väte och biometan".

Samtidigt, på området geologi och gruvdrift, säger de nationella och brasilianska ledarna att de vill "främja utvecklingen och genomförandet av institutionellt, tekniskt och vetenskapligt samarbete, liksom kunskapsutbyte, och uppmuntra till gemensamt genomförande av program, projekt och aktiviteter". I detta åtagande förutses "upprättandet av partnerskap, utbyte av kunskap inom geologisk forskning och mineralutvinning och bidrag till den hållbara energiomställningen ur perspektivet vertikalisering av sektorn".

Portugal och Brasilien kommer också att underteckna åtaganden för biomedicinskt samarbete, i syfte att stärka samarbetet inom forskning, och även mellan den portugisiska rymdorganisationen och den brasilianska rymdorganisationen.

När det gäller det sistnämnda är målet att främja samarbete "inom olika områden för teknik och rymdtjänster, nämligen inom områdena observation för förvaltning och övervakning av territoriet, både på land och till havs, med avseende på hållbarhet, samt samarbete inom infrastrukturteknik för uppskjutningssystem i omloppsbana och suborbitala system".

I protokollet föreskrivs också "åtgärder för utbyte av yrkesverksamma och anordnande av utbildningsåtgärder samt ömsesidigt stöd och bistånd".

De två länderna kommer också att underteckna ett samförståndsavtal för att främja ömsesidigt erkännande av körkort.