Yritysten työntekijät ansaitsivat keskimäärin 1294 euroa vuonna 2021. Energia- ja vesialat sekä rahoitus- ja vakuutustoiminta olivat korkeimmin palkattuja, mutta ne eivät kuitenkaan tuottaneet maalle eniten vaurautta, ilmenee Pordatan maanantaina, kansainvälisenä työntekijöiden päivänä, julkistamista tiedoista.

Maan keskiarvoa (1 483 euroa) korkeampia palkkoja saavat "lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan edustajat (yli 1 483 euroa)", "älylliset ja tieteelliset ammatit (yli 701 euroa)" ja "keskitason teknikot (yli 314 euroa) - joiden joukossa on yksi poikkeus: keskitason teknikot ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ansaitsevat 108 euroa vähemmän kuin maassa keskimäärin".

Näissä kolmessa ryhmässä parhaiten palkatut työpaikat ovat johto- tai toimeenpanotehtävissä, alkaen lainsäädäntövallan ja toimeenpanevien elinten edustajista, julkishallinnon ylemmistä johtajista, yritysjohtajista ja johtajista. Heidän keskipalkkansa on 3 577 euroa.

Seuraavina tulevat hallinto- ja kaupallisten palveluiden johtajat (3 091 euroa), tuotanto- ja erityispalveluiden johtajat (2 826 euroa) sekä oikeus-, sosiaali-, liikunta- ja kulttuuripalveluiden teknikot (2 331 euroa).

"STEM-alojen (luonnontieteet, teknologia, insinööritieteet ja matematiikka) ammatit ovat myös parhaiten palkattujen joukossa, ja niiden palkat ovat yli 1 850 euroa", Pordata korostaa. Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) asiantuntijat ansaitsevat keskimäärin 2198 euroa, kun taas rahoituksen, kirjanpidon, hallinnollisen organisaation, suhdetoiminnan ja myynnin asiantuntijat ansaitsevat 2111 euroa. Fyysisten tieteiden, matematiikan ja tekniikan asiantuntijoiden palkka on 2 019 euroa ja terveydenhuollon ammattilaisten palkka 1 869 euroa.