IMI-maksun määräaika vaihtelee kiinteistön arvon mukaan, mutta ensimmäinen maksu alkaa toukokuussa. Tämä on ainoa maksu, jos veron arvo on alle 100 euroa.

Jos se on yli 100 euroa, vero jaetaan kahteen tai kolmeen erään (riippuen siitä, onko veron kokonaismäärä alle vai yli 500 euroa), jotka maksetaan toukokuussa ja marraskuussa tai toukokuussa, elokuussa ja marraskuussa.

Veroviranomaiset laskevat ja keräävät veron, mutta kunnat päättävät vuosittain, mitä verokantaa ne haluavat soveltaa kunnassaan.